Författare

Carl Fredrik Sandelin debuterade som författare år 1947 på Holger Schildts förlag och har därefter publicerat femton romaner och en diktsamling. Hans bok Alice och Wilhelm – en Viborgskrönika som kom ut år 2017 blev en försäljningsframgång. Boken är en utvidgning av den historik över den hackmanska familjebolaget som han skrev år 1991 med Sten Enbom (Ett handelshus i Viborg – Hackman & Co 1880–1925 som främst beskrev familjebolagets verksamhet. Hösten 2014 återkom han som romanförfattare med en stark familjeskildring: Familjen Lantz, som är hans sextonde prosabok. Sandelin anställdes 1953 vid Finska notisbyrån, var 1962–72 chef för utrikesredaktionen och 1973–84 chefredaktör samt vd. Han var ordförande i Finlands svenska författareförening 1961–72 och ledde de europeiska nyhetsbyråernas förbund 1981–82. I dagsdebatten deltar han ofta med inlägg i nationella och internationella frågor.

Elisabeth Sandelin har verkat som lärare i Helsingfors och reseledare i flera länder. Som pensionär kombinerar hon rollen som auktoriserad turistguide med skribentens. Hon skriver kåserier i Hufvudstadsbladet under pseudonymen PETTO och har gett ut två romaner: Svart Zagara och Pauline Wilhelmine –trollkonstnärinna. Elisabet Sandelin har också gett ut en ungdomsbok: Den stulna medusan.

Singa Sandelin Benkö (1932-2006) var professor i pedagogik och legitimerad psykoterapeut. Före den akademiska karriären med tjänster vid Helsingfors universitet, Åbo akademi och Karolinska institutet i Stockholm samt gästföreläsningar på över hundra orter, verkade hon som journalist och redaktör på Borgåbladet och Hufvudstadsbladet, i reklamvärlden som regissör och verkställande direktör, samt en längre tid som frilansproducent för Rundradion. Bland förtroendeuppdragen kan noteras projektledarskapet för Nordiska ministerrådets utbildningsprogram NOPUS och det nordiska vuxenutbildningsprojektet NOVU, samt projektmedllemsakpet i Europarådets Adult Education and Community Development-projekt. Förutom de många akademiska publikationerna publicerade hon endast en prosabok, Gäst i eget hem, år 1982.

Håkan Westö skriver i den för finlandssvenska förhållanden sällsynta genren action-thriller. Handlingarna är förlagda till välbekanta finlandssvenska omgivningar och händelserna är som ryckta ur dagens rubriker – och så lite till. Otroligt? Ja. Osannolikt? Kanske. Omöjligt? Aldrig. Med sin bakgrund som teknikintresserad journalist och redaktör kan Håkan Westö kombinera ett välmejslat persongalleri med teknisk trovärdighet. Att han skriver löpande och korrekt svenska gör dessutom att texterna lämpar sig för alla mellan 13 och 130 år.

Med hans egna ord: Jag skriver action-thrillers i vad jag kallar ”första person-förfluten tid”. En neutral berättarröst återberättar huvudpersonens upplevelser i så gott som realtid från början till slut. Som läsare ser vi inga scener som sker temporalt eller geografiskt på annat håll – vi sitter alltså aldrig inne med mer information än huvudpersonen.
Jag gillar det greppet. Läsaren behöver inte hålla flera trådar i huvudet samtidigt – allt flyter på, som om läsaren själv skulle uppleva det hela. Det blir påtagligt, närvarande (och spännande), och jag slipper använda presens – ett tempus som jag som läsare tycker är ganska påfrestande i längden, och som till sist börjar skärma av.
Böckerna är korta och tyngs inte ner av överdriven detaljrikedom gällande omgivningarna, men de är definitivt inte ”lättläst”. Jag använder ett korrekt och nyansrikt språk, och därför lämpar sig böckerna ypperligt till ungdom som haft svårt med litteratur innan. Omgivningarna är bekanta, våldet är inte överdrivet (som i många deckare nuförtiden), det finns romantiska inslag som tilltalar båda könen, och ev. sex är bara antytt, vilket jag själv finner betydligt mer intressant än ”rakt på sak”-beskrivningar. De flesta av oss har ju livlig fantasi. Trevliga lässtunder!

R. R. Agesson började skriva först på lite äldre dagar. Före författarskapet var han en framgångsrik entreprenör inom fotobranschen. Hans första bok är en barnbok som lämpar sig för barn som börjat läsa lite längre texter.