Författare

C F SandelinCarl Fredrik Sandelin debuterade som författare år 1947 på Holger Schildts förlag och har därefter publicerat femton romaner och en diktsamling. År 1991 skrev han med Sten Enbom historiken Ett handelshus i Viborg (Hackman & Co 1880–1925) som främst beskrev familjebolagets verksamhet. Sandelin tillhörde även den finländska arbetsgrupp som arrangerade Viborgs slotts permanenta utställningar Viborg i det självständiga Finland (2006) och Viborg under autonomins tid (2009). Han skrev även den för besökarna avsedda presentationen av utställningarna. Hösten 2014 återkom han med en stark familjeskildring: Familjen Lantz, som är hans sextonde prosabok. Sandelin anställdes 1953 vid Finska notisbyrån, var 1962–72 chef för utrikesredaktionen och 1973–84 chefredaktör samt vd. Han var ordförande i Finlands svenska författareförening 1961–72 och ledde de europeiska nyhetsbyråernas förbund 1981–82. I dagsdebatten deltar han ofta med inlägg i nationella och internationella frågor.

R. R. Agesson började skriva först på lite äldre dagar. Före författarskapet var han en framgångsrik entreprenör inom fotobranschen. Hans första bok är en barnbok som lämpar sig för barn som börjat läsa lite längre texter.

Elisabeth Sandelin har verkat som lärare i Helsingfors och reseledare i flera länder. Som pensionär kombinerar hon rollen som auktoriserad turistguide med skribentens. Hon skriver kåserier i Hufvudstadsbladet under pseudonymen PETTO och har gett ut två romaner: Svart Zagara och Pauline Wilhelmine –trollkonstnärinna. Elisabet Sandelin har också gett ut en ungdomsbok: Den stulna medusan.

Håkan Westö skriver action-thrillers där handlingen är förlagd till välbekanta finlandssvenska omgivningar. Händelserna är som ryckta ur dagens rubriker – och så lite till. Otroligt? Ja. Osannolikt? Kanske. Omöjligt? Aldrig. Med sin bakgrund som teknikintresserad journalist och redaktör kan Håkan Westö kombinera ett välutmejslat persongalleri med en teknisk trovärdighet. Att han skriver löpande och korrekt svenska gör dessutom att texterna lämpar sig för alla mellan 13 och 130 år.

Singa Sandelin Benkö (1932-2006) var professor i pedagogik och legitimerad psykoterapeut. Före den akademiska karriären med tjänster vid Helsingfors universitet, Åbo akademi och Karolinska institutet i Stockholm samt gästföreläsningar på över hundra orter, verkade hon som journalist och redaktör på Borgåbladet och Hufvudstadsbladet, i reklamvärlden som regissör och verkställande direktör, samt en längre tid som frilansproducent för Rundradion. Bland förtroendeuppdragen kan noteras projektledarskapet för Nordiska ministerrådets utbildningsprogram NOPUS och det nordiska vuxenutbildningsprojektet NOVU, samt projektmedllemsakpet i Europarådets Adult Education and Community Development-projekt. Förutom de många akademiska publikationerna publicerade hon endast en prosabok, Gäst i eget hem, år 1982.