Integritet

Information enligt artikel 13 i EU:s  dataskyddsförordning GDPR

Företagets namn och kontaktuppgifter
Sandelin Media Oy Ab
FO: 0945832-5
info@sandelinmedia.com
0400-729129
Munkstigen 10, 00330 Helsingfors, FINLAND

Ändamål för insamlandet av personuppgifter
Personuppgifter (namn, adress, e-post och telefonnummer) samlas och bearbetas för att kunna behandla kundernas beställningar.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av företagets förlagsredaktör. Uppgifterna överlämnas aldrig till tredje part.

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som en beställning behandlas, och raderas därefter.